Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8597 a038 500
Reposted fromfungi fungi viajanuschytrus januschytrus
9841 2776 500
Reposted fromstundism stundism viajanuschytrus januschytrus
0518 9dcc
Reposted fromfitvet fitvet vialabellavita labellavita
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself vialabellavita labellavita
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialabellavita labellavita
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna vialabellavita labellavita
4446 f19f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
8226 b6a7 500
Reposted fromidiod idiod viajanuschytrus januschytrus
4677 fc8f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
4752 797c 500
Reposted fromkaiee kaiee viajanuschytrus januschytrus
4513 52e5
Reposted fromtichga tichga viajanuschytrus januschytrus
4700 8de0 500
Reposted frombudas budas viajanuschytrus januschytrus
5909 e95b
Reposted fromkaiee kaiee viajanuschytrus januschytrus
5922 1b07 500
Reposted fromantichris antichris viajanuschytrus januschytrus
5916 baf4 500
Reposted fromantichris antichris viajanuschytrus januschytrus
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
4359 0e68 500
Reposted frommangoe mangoe viajanuschytrus januschytrus
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viajanuschytrus januschytrus
4709 e251
Reposted frombudas budas viajanuschytrus januschytrus
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl